Prejsť na MyeWebsite, Forummyewebsite.com > Nápoveda > Všeobecné podmínky

Veľkosť textu Menšie | Väčšie

Všeobecné podmínky

Provozovatel

Provozovatelem služby je Websitemaster akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 11178 pod identifikačním číslem 276 10 128. Dále jen "provozovatel".

Služba

Provozovatel poskytuje službu k vytváření www stránek. Tato služba je dostupná na internetové adrese www.estranky.cz. Stránky uživatelů jsou zobrazovány na doménách třetího řádu www.uzivatel.estranky.cz. Dále jen "služba".

Uživatel

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba se může stát uživatelem.

Uživatelem se stává osoba vyplněním a odesláním registračního formuláře. Dále jen "uživatel".

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři správcem Websitemaster a.s., se sídlem Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4, IČ: 27610128 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v registračním formuláři, a to ode dne udělení souhlasu po dobu užívání služby eStránky.cz.

Uživatel byl seznámen se všemi vyplněnými částmi registračního formuláře a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Uživatel rovněž souhlasí s pořízením a uchováním zvukové nahrávky, stejně tak i elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v registračním formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro statistické účely, pro vnitřní potřebu správce, pro registraci domény druhého řádu a pro účely registrace stránek do internetových vyhledávačů a katalogů (dále viz. Cenové programy a doplňkové služby).

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Aktivace

Aktivace služby probíhá prostřednictvím emailu, který byl uveden při registraci. Na tento email jsou zaslány instrukce, jak službu aktivovat. O úspěšném dokončení aktivace je uživatel informován zprávou na stejnou emailovou adresu.

V případě, že si uživatel nezaktivuje službu do 10 dnů od provedení registrace, automaticky mu bude zablokována jeho výsledná stránka dostupná na veřejné adrese neco.estranky.cz. Přístup do administrace služby mu bude stále umožněn.

^ nahoru

Použití ZDARMA

Službu lze využívat neomezenou dobu zdarma za předpokladu, že stránky jsou stále aktivní (viz bod Ukončení služby). Po zkušební dobu 30 dní lze využívat i služby dostupné v placených programech (Nekomerčním a Komerčním programu). Po skončení této zkušební doby je stránka přepnuta do programu Zdarma a jsou nastaveny parametry služby dle platného ceníku.

Na stránky v programu Zdarma může provozovatel umístit reklamy vlastní nebo třetí strany. Do stránek v programu Zdarma nelze vkládat komerční obsah.

V případě, že se na stránkách v programu Zdarma nachází komerční obsah, systém automaticky zablokuje výsledné stránky dostupné na veřejné adrese. Přístup do administrační části webu bude nadále umožněn.

Nekomerční využití

Na stránkách nesmí být umístěna žádná reklama vlastní nebo třetí strany ani externí kód, který reklamu zprostředkovává. Nekomerční program je nastaven dle platného ceníku. Před objednáním Nekomerčního programu běží uživateli 30denní zkušební doba. Do stránek v Nekomerčním programu nelze vkládat komerční obsah.

Komerční využití

Obsahem komerčních stránek může být prezentace firem, jejich služeb, výrobků nebo zvířat. Do stránky lze vkládat reklamu třetí strany.

Komerční stránkou je:

 • stránka firmy nebo živnostníka,
 • stránka s vloženou reklamou (bannery, reklamní systémy),
 • stránka s vloženou inzercí (prodej výrobků, zvířat, zboží, chovatelské stanice),
 • stránka s vloženým ceníkem produktů nebo služeb.

Stránky s komerčním obsahem mají 30-ti denní zkušební dobu. Do uplynutí této doby je třeba objednat cenový program Komerční (viz. specifikace dle platného ceníku).

Cenové programy a doplňkové služby

Úhrada Nekomerčního a Komerčního programu je dle podmínek platného ceníkujednorázová a nevratná. Od objednání služby po její úhradu je nastavena bezplatná demoverze placeného programu.

Na základě požadavku uživatele bude stránka v Nekomerčním nebo Komerčním programu po objednání doplňkové služby zaregistrována do internetových vyhledávačů.

Na základě požadavku uživatele bude na jeho účet zaregistrována a nasměrována doména druhého řádu.

Ukončením služby ze strany provozovatele nevzniká uživateli nárok na vrácení platby.

Při úhradě v cizí měně se pro účel přepočtu CZK na cizí měnu použije aktuální kurz České národní banky ke dni zdanitelného plnění.

^ nahoru

Ukončení služby

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

 • stránky porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy,
 • obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele,
 • na stránkách se nachází jen odkaz na komerční služby, popřípadě link farma,
 • stránky nejsou aktivní, na stránkách nebyl déle než 3 měsíce zaznamenán žádný přístup do administrace stránek (tato podmínka se nevztahuje na platící uživatele),
 • uživatel porušuje všeobecné podmínky,
 • měsíc od registrace nebyl vložen příspěvek nebo fotogalerie,
 • měsíc od registrace nebyla provedena aktivace služby,
 • stránky přímo šíří warez nebo na takové stránky odkazují.

Další ujednání

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně. Poskytnutá data budou použita pouze při vzájemné komunikaci nebo za účelem realizace objednaných služeb, v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci služeb.

Na žádost bude uživateli kdykoli umožněn přístup k osobním údajům a jejich oprava.

Uživatel má právo požadovat vysvětlení, popřípadě odstranění škody, pokud se domnívá, že správce užívá osobní údaje v rozporu se zákonem nebo jejich užíváním porušuje ochranu osobního a soukromého života.

Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit všeobecné podmínky.

Provozovatel je autorem šablony, softwaru a samotné služby.

Provozovatel není odpovědný za obsah stránek uživatelů.

Poskytování služeb a jejich rozsahu se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na stránkách provozovatele.

Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systému nebo jinak přetěžovat server.


Provozovatel má právo odstraňovat domény spekulativního charakteru.

Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv provozovatele nebo třetí strany.

Na stránkách v programu zdarma se mohou zobrazit reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo) o Vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek, k poskytování reklam na zboží a služby, které Vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte zde.

Poznámka

Obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let (erotický obsah stránek atd.) lze umístit pouze na stránky chráněné heslem (viz služba Uzamčení stránek dostupná v placených programech)!

Tyto podmínky jsou účinné od 17.4.2010 a nahrazují v plném rozsahu Všeobecné podmínky z 16.10.2006.

Poznámka

Obsah stránek nevhodný pro osoby mladších 18 let (erotický obsah stránek atd.) lze umístit pouze na stránky chráněné heslem (viz služba Uzamčení stránek )!

!!! Využíváním služby eStránek.cz souhlasíte s pravidly souvisejícími s provozem. !!!

 
© 2020 myewebsite.com Aktuality Časté otázky Všeobecné podmienky Kontakty